Значението на страстта
Автор: Естер Перел

Думата страст има две значения: едното идва от самата дума passion, която означава страдание; страстта означава жертва (в християнството).
Второто се свързва с подчинението и означава да бъдеш роб на нечии желания и стимули.
За Декарт страстта е противоположна на разума и действията. Тя изниква от тялото, от чувствата, от трепетите на душата.
Стоиците също приемали страстта за болестно състояние на душата, което произхожда от тиранията на тялото. Погледнато от този ъгъл, страстта винаги води до страдание и човекът винаги е жертва на тази страст. Пруст е казал, че когато някой обича друг, той вече не обича никого.

Страстта често се счита за неразумно нещо макар много от нас да продължават да я преследват, защото тя ни кара да се чувстваме живи, прави ни по-зрели и щастливи.
Тя разчупва моралните правила в брака, в работата и в подчинението на авторитета. Изглежда, че в нашето общество единствено хората на изкуството притежават легитимното право да преследват страстта. Обикновените хора могат да го правят само ако са способни да интегрират своята страст с нуждите на обществото, ако се подчинят на правилата, които са канализирали техните творчески сили в работата и консумацията. Обществената медия е техния доставчик на страст – хигиенизирана, пасивна; упълномощени сме да наблюдаваме разгръщащата се страст на другите по телевизията. Или в екстремните спортове. Свръхизобилие от силни емоции сервирани ни в медиите.

Значението на страстта