Интервю с Петър Ракош

Основното в тяхното схващане е, че човек не е нещо „хомогенно”. Той не представлява просто от един единствен личностен типаж с различни проявления, а е сбор от взаимодействието на отделни личностни елементи, можем дори да ги наречем под-личности, архетипи или его-състояния. От уникалния калейдоскоп на тези разнородни вътрешни типажи, от тяхната мозайка, се създава индивидуалното поведение, което ни разграничава от един от друг. Този модел позволява да разберем невероятната сложност на човешката личност, с всичките й пластове и психологически и поведенчески процеси. Зад всеки конфликт в живота ни стои борбата между вътрешните ни его-състояния. Проблемите ни винаги извират от някое противоречие, а всяко противоречие се поражда първо в нас (дори когато го разпозваме само във външния свят). Когато стигнем до корена на проблема откриваме, че в действителност две части, които са  в нас, две вътрешни състояния се борят помежду си и се опитват да надделеят една над друга, печелейки надмощие и пространство.