Всеки от нас е роден с безпогрешен вътрешен компас, който му показва къде се намира в полето на психическия си свят и къде иска да отиде. От къде съм толкова сигурна ли? От там, че не съм срещала човек, който да не изпитва чувства. Също така не съм срещала човек, за когото в даден момент от живота или ежедневието му неща като свързване, подкрепа, уважение, споделяне, любов, разбиране, сигурност и т.н. да не са били ценни качества към които се е стремял. Срещала съм единствено хора, които са забравили да чуват сигналите на този компас или чувайки ги, да не знаят как да ги разшифроват.

Създадох Емпатико, за да служи като практическо средство за дешифриране на тези вътрешни сигнали. За да може всеки, който желае, да възстанови връзката си със своя вътрешен компас, да пробуди своята сила да управлява живота си така, че все по-често да изпитва цялостност, автентичност и синхрон между вътрешни потребности и външни действия.

Животът е поток и ние притежаваме чудесно средство, с което да навигираме по него, независимо дали се намираме в бурни води или по нежно полюшващи вълни. Въпросите, които ни показват къде се намираме във всеки един момент са: „Какво чувствам?” и „Каква нужда ми е жива сега?”

Спрете за миг и се локализирайте! 🙂

Картите от комплекта Емпатико съдържат 40 чувства и 60 нужди. С тяхна помощ можете да развиете речника си за двете, както и да получите подкрепа и насоки в изследването на различни теми, които ще ви помогнат да навигирате по-удовлетворяващо в ежедневието си. Можете да поръчате Емпатико от тук.

Автор: Естер Гомбаш

Довери се на вътрешния си компас!