Когато изслушваме с емпатия и избираме да бъдем огледало за другия и да отразим чутото с думи, много важно е какво точно отразяваме. Неминуемо основна стъпка е отразяването на емоциите на човека срещу нас.  Едно „чувствам се като парцал” вероятно крие под себе си чувства като отчаяние, обърканост, обезкураженост. Отразяването им ще даде много по-пълноценна картина на човека, ще му помогне да се свърже по-органично със себе си. Ако обаче спрем до тук, то е като да зарежем каруцата в калчището. Осъзнаването на чувствата е основен и необходим момент в разбирането на това, което някой преживява, но само по себе си може да се окаже не само недостатъчно, но и вредно. Ако се фокусираме върху нечии болезнени чувства и се ограничим единствено до това, има опасност вниманието ни просто да ги подсили още повече или да добави и други обезсилващи чувства, като безпомощност например.

Емпатията лекува тогава когато освен за по-прецизното осъзнаване на чувствата, се използва и за да открием извора, от който човек може да се подхрани и да се свърже наново със силата си. Изворът – това са нуждите, които стоят в основата на актуалните чувства. Когато някой се чувства обезкуражен, осъзнаването на това ще му даде по-добро разбиране за това, което преживява, но нуждата, в която се корени това чувство – например нужда от разбиране, приемане или близост – е факторът, който ще му помогне да се свърже с извора на силата му, тя е светлината в края на тунела, посоката, която може да последва, за да излезе от затруднението си.

Емпатията е нож с две остриета ако я спрем преждевременно и не отидем до същината на въпроса. Когато обаче свържем чувствата със задвижващите ги нужди, тяхното послание се дешифрира и потокът на енергия се отпушва.

Упражнение:

Когато давате емпатия на някого, който се намира в затруднение (или на себе си, когато се намираме в затруднение):

  1. Опишете обективно с 1-2 изречения същността на ситуацията. Например: когато казах на родителите ми, че ще шофирам сама 400 км, за да ги посетя, те ме помолиха да пътувам с автобус.
  2. Какво чувствате в дадената ситуация? Например: чувствам раздразнение и огорчение.

Забележете, че ако спрем в изследването си до тук, ние ще си останем с горчивината. Независимо какво изберем да направим – да шофираме сами или да пътуваме с автобус или изобщо да не заминем, чувствата ще останат като негативен белег на ситуацията. За това продължаваме натам със следваща стъпка:

  1. Какви потребности ви карат да се чувствате така? Например: когато родителите ми ме молят да пътувам с автобуса вместо да шофирам, се чувствам раздразнена и огорчена, защото ми се иска да имам доверие, подкрепа и свобода на избор.

Откриваме качествата, които биха направили живота ни в тази ситуация по-красив, пълен и цялостен. Това са качествата, които ако преживеем, бихме се чувствали заредени и свързани със себе си. Важно е да им обърнем внимание не само интелектуално, но и да отделим време – поне няколко минути – за да ги преживеем и органично в себе си, да усетим вкуса и енергията им. Тази вътрешна настройка ще ни помогне да намерим изхода от ситуацията, светлината в тъмния тунел.

  1. Преди да кажете: искам родителите ми да ми се доверяват повече, да ме подкрепят и да ми дадат свобода на избор, запитайте се дали вие самите си давате тези неща? Имате ли доверие в себе си? Можете ли да си бъдете подкрепа? Отдадени ли сте на това да следвате своя глас и да не позволявате външните фактори да ви отклоняват от пътя ви? Подкрепата, доверието и всички останали потребности могат да дойдат отвън, но не забравяйте, че истинската ни сила идва тогава, когато можем да се храним от извора, който е в самите нас. Когато позволя доверието и подкрепата да оживеята в мен, чувствата ми в тази ситуация вероятно ще се променят. Раздразнението и огорчението вероятно ще се превърнат в тъга, а тъгата в емпатично разбиране – родителите ми се тревожат, защото искат да се погрижат да бъда в сигурност. Откриването на потребностите – личните и тези на другите хора, ангажирани в ситуацията, дава ново разбиране за нея. Сега вече можем да направим информиран избор – с кола ли да пътувам, с автобуса ли или да си остана вкъщи, или нещо четвърто или пето? Това е без значение. От значение е това, че действието, което избера, ще идва от силата, а не от слабостта ми.

Картите от комплекта Емпатико съдържат 40 чувства и 60 нужди. С тяхна помощ можете да развиете речника си за двете, както и да получите подкрепа и насока в изследването на тази и всякакви други теми. Можете да поръчате Емпатико от тук.

Автор: Естер Гомбаш

 

 

Ематията – нож с две остриета?