Емпатико е комплект от карти с упражнения и игри за развиване на емоционалната грамотност и умението за емпатично общуване със себе си и с околните. Той също така е средство за себеизследване и личностно развитие. Комплектът е разработен така, че да е подходящ за ежедневна употреба и е достатъчно компактен, за да можете да го носите навсякъде със себе си и да го ползвате във всякакви ситуации, в които търсите по-добро и дълбоко разбиране и свързване.

Емпатико се гради върху стъпките на Ненасилствената комуникация – метод за емпатично общуване. Целта му е да помогне на ползващите го да превърнат теорията в практика. За да ползвате Емпатико не са необходими предварителни познания, а единствено желание и готовност за себеизследване и учене.

Картите Емпатико ще ви помогнат да поканите емпатията в ежедневието си, да бъдете по-автентични и по-тясно свързани с ценностите си, да откривате вътрешното си богатство, както и да развиете умението си да чувате другите в дълбочина и да им предлагате емпатия, когато се нуждаят от това.

Всеки поръчал Емпатико ще получи и подарък – книгата на Маршал Розенберг Обогатяващо живота образование. Картите могат да се поръчат тук.