Издателство Векста – Всичко, което имаш, е душата ти.