ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на www.vexta22.com

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Векста” ЕООД, наричано по-долу Изпълнител от една страна и Ползвателите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.vexta22.com (наричани по-долу Ползватели).

Векста ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с BG200670878, със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, ул.Св.Иван Рилски 4., ет.5, ап.18. Координати за връзка: телефон: +359 888590036, е-mail: info@vexta22.com.

Преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.vexta22.com (наричани за краткост Услуги), прочетете изцяло публикуваните ОБЩИ УСЛОВИЯ. С визуализирането на www.vexta22.com всеки Ползвател автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Общи задължения на Ползвателя

Ползвателят е длъжен да предостави вярна и достатъчна информация за изпълнение на направена от него/нея поръчка през www.vexta22.com. В случай на предоставени грешни данни от страна на Ползвателя, в резултат на което, поръчаната стока не пристигне в срок или не бъде получена от Ползвателя, Изпълнителят не носи отговорност.

Общи задължения на Изпълнителя

Предoставяни стоки и услуги на сайта

В препратката (линка) към страницата на всяко издание е представена информация за корична цена и онлайн цена при поръчка през сайта www.vexta22.com, основни характеристики и допълнителна информация, които целят да предоставят на Ползвателите, достатъчно информация за извършването на информиран избор при поръчката на книги.

www.vexta22.com си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваната информация за стоки, услуги, цени и други техни характеристики, които промени влизат в сила от датата на публикуването им. При случаи, когато се установи, невъзможност за доставка на вече поръчани книги през сайта www.vexta22.com, поради изчерпване на наличност или неактуализирана информация, Ползвателите ще бъдат уведомени на посочен от тях е-mail или телефон за връзка относно възникналото ограничение и ще получат своевременно предложение да променят/откажат поръчката си преди нейната обработка и извършено плащане. www.vexta22.com носи отговорност да информира Ползвателя за възникнал проблем, но не носи отговорност, ако не успее да изпълни направената през Сайта поръчка поради технически проблем, извън своите компетенции и правомощия.

Цени

Всички единични и крайни цени на стоки са в български лева и с включен ДДС.

www.vexta22.com си запазва правото да променя цените по всяко време без да поема ангажимент да информира Ползвателите, които от своя страна са длъжни да заплатят крайната дължима стойност на поръчката си съгласно онлайн цената, посочена в уебсайта по време на генериране на поръчката. При установяване на пропуски и/или грешки в публикуваните цени на www.vexta22.com, Ползвателят има право да откаже изпълнението на направената поръчка, но преди да извърши плащането. При установени пропуски и/или грешки от страна на представител на Изпълнителя, последният си запазва правото да информира по електронна поща или телефон Ползвателя за промяната на условията, да предостави актуална информация за цени и наличности на стоките на Ползвателя, да откаже изпълнението на поръчка без да дължи обезщетение, като върне вече заплатени/депозирани от Ползвателя суми.

Доставка

Доставката на територията на Република България се поема от Изпълнителя и се извършва до посочения от Ползвателя адрес с избрана от Изпълнителя куриерска фирма.

Срокът за доставка е 5 работни дни, като се брои от датата на получаване на потвърждението на поръчката с наложен платеж. Изпълнителят си запазва правото да удължи срока за доставка с 5 дни допълнително, при условие, че уведоми Ползвателя преди изтичането на посочения срок.

Плащане

  • Плащане в брой с наложен платеж. Дължимата сума се заплаща на куриер или представител на Изпълнителя при извършване на доставка на адрес или в офис на куриера.

Ограничения за отмяна на поръчана или закупена стока

Поръчки, които не са напуснали склада на Изпълнителя могат да бъдат анулирани чрез мейл или телефонно обаждане. Книгите, напуснали склада на Изпълнителя не подлежат на връщане съгл. Чл.55, ал.2, т.6 от ЗЗП, освен ако нямат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици.

ВАЖНО! Ограничения за замяна на стока- печатни изделия

Стоки, получени от Ползвателят не се връщат без основание. При наличие на доказани производствени дефекти-бели страници, липсващи коли, непоследователност на страниците, книги и/или списания се заменят, като всички разходи по връщането и заменянето се покриват от Изпълнителя. Срок за връщане от Ползвателя: 7 работни дни. Срок за възстановяване от датата на получаване на дефекната стока от Изпълнителя: 7 работни дни.

В случаи, когато бъдат съгласувани липси и разминаване между поръчаните (описани в генерираната поръчка) и доставените стоки по вина на Изпълнителя, разходите по връщането и замяната на стоките се покрива от Изпълнителя.

При констатация на дефектна стока, различна от книги или печатни издания, до 7 дни от получаването и, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Изпълнителя се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е  упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Изпълнителя.

При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, Изпълнителя възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.

Изложените и публикувани ОБЩИ УСЛОВИЯ важат за всички Ползватели на интернет страница/домейна www.vexta22.com без изключения.