Тази политика е част от общите условия на уебсайта www.vexta22.com

Използвайки този сайт, вие се съгласявате да администрираме всички лични данни, които ни предоставяте.

Предоставянето на всякакви лични данни е доброволно.

Векста ЕООД спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Посещението Ви в сайта не е свързано с предоставяне на лични данни. За да направите поръчка не е задължителна регистрацията.

Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица освен във връзка със доставка на стоките или на законоупълномощените лица. Може да използваме автоматично събрана информация със статистически цели за подобряване обслужването Ви.

Гарантираме, че е-мейл адресите не се предоставят от нас на трети лица.

Можем да заличим Вашите лични данни при писмена молба от Ваша страна.

Моля, свържете се с нас ако имате въпроси свързани с личните данни.