Предговор към книгата ‘Обогатяващо живота образование’

Всички сме си задавали въпроса как е възможно училището, от една доминантна йерархична структура с ригидни правила и наказания да се превърне в любяща и подкрепяща общност, в която всички се свързват помежду си чрез уважение и зачитане. За повечето от нас това звучи като утопия и лесно се отказваме. Книгата, която държим в ръцете си, е написана от един от тези хора, които не се отказват. Преминават през много и различни препятствия и трудности, но помнят каква е посоката и не се отказват. Вярват. Насърчават. Подкрепят… един учител.

Интервю с Юдит Сабо

Целта на промените е да се издигнем от плътното и хаотично материално съществуване към полуматериалното, в което най-тежките енергии – тези на омразата, отмъстителността, завистта, страха и  мъченичеството – вече не присъстват или поне могат да бъдат контролирани.

Според календара на маите процесът ще достигне своя апогей през 2012 година. Все още не знаем какво точно ще се случи, но във всеки случай трябва да знаем, че е малко вероятно на 1-ви януари 2012 изведнъж да се озовем на седмото небе. Също така е важно да знаем, че издигането  – тоест, разширяването на съзнанието и прочистването на душата от тежките и теглещи надолу енергии – няма да се случи автоматично. Макар споменатите промени да ускоряват процеса, ние също трябва да подпомогнем развитието си.

Интервю с Петър Ракош

Основното в тяхното схващане е, че човек не е нещо „хомогенно”. Той не представлява просто от един единствен личностен типаж с различни проявления, а е сбор от взаимодействието на отделни личностни елементи, можем дори да ги наречем под-личности, архетипи или его-състояния. От уникалния калейдоскоп на тези разнородни вътрешни типажи, от тяхната мозайка, се създава индивидуалното поведение, което ни разграничава от един от друг. Този модел позволява да разберем невероятната сложност на човешката личност, с всичките й пластове и психологически и поведенчески процеси. Зад всеки конфликт в живота ни стои борбата между вътрешните ни его-състояния. Проблемите ни винаги извират от някое противоречие, а всяко противоречие се поражда първо в нас (дори когато го разпозваме само във външния свят). Когато стигнем до корена на проблема откриваме, че в действителност две части, които са  в нас, две вътрешни състояния се борят помежду си и се опитват да надделеят една над друга, печелейки надмощие и пространство.