Емилия Илиева за „Богините във всяка жена“

Карл Густав Юнг е име, което едва ли има нужда от представяне. Интересно ми е обаче как в моя живот той присъства най-вече посредством верни приятели и последователи на Юнгианската школа в психотерапията. И сигурно е закономерно, че всички, които са ми препоръчвали, подарявали или разказвали негови книги и идеи носят онази плавност и нежност достъпна само за отдадените да обичат и изследват дълбините на човешката душа.