Има ли живот след сватбата?

Винаги съм казвала, че издателство Векста за мен е лична кауза, в която намирам начин за творческо изразяване на въпросите и проблемите, които ме вълнуват. Книгата на Естер Перел, Еротична интелигенстност, не прави изключение, дори напротив – тя е отговор на въпросите, които си задавах в един много предизвикателен период от живота ми.